Teamet

Det här programmet är för grupper som känt varandra ett tag, men som i dagsläget, av olika skäl, är splittrade och/eller vill förbättra gruppens sammanhållning. Ni vet säkert, lika bra som vi, hur roligt man kan ha tillsammans som grupp när Vi-känslan är på topp, så varför inte ge er själva möjligheten att uppleva det!

Teambuilding är ett populärt begrepp i dagens samhälle, och innebär i enkelhet att, genom olika övningar, sammansvetsa en grupp samt förbättra dess samarbetsförmåga och sociala samspel. Övningarna bygger på att det skapas tillit och förståelse mellan gruppens medlemmar, som sedan kan användas i gruppens naturliga miljö.

Med detta koncept får ni möjlighet att, genom roliga och utmanande aktiviteter, tävlingar och uppgifter, utveckla teamkänsla, tillit och förståelse, förbättra er samarbetsförmåga samt lära er att respektera och visa varandra hänsyn, samtidigt som ni har kul ihop. Detta koncept kommer att ge er en möjlighet att lära känna er själva och gruppen bättre.