Utmanande

Vår höghöjdsbana är en kombination mellan klättring, äventyr och utmaning, där alla kan hitta lagom spännande utmaningar. Som det låter på namnet är målet att ta sig runt en bana på hög höjd mellan olika träd. Ni förflyttar er mellan plattformar genom att ta er över olika hinder som utmanar balans, koordination och mod. Hindren kan bland annat bestå av hängbroar, däck, och lianer. Ni utmanar er själva och det är den inre motivationen som styr hur långt ni tar er. Utrustningen består utav en helkroppssele, säkringsslingor samt en handske. Aktiviteten genomförs med professionell säkerhetsutrustning och välutbildade instruktörer. Beräknad tids-åtgång, ca 1,5 h per grupp (max 8 deltagare). Aktiviteten görs parallellt med annan aktivitet, till exempel lekar eller bad.

Heta stolen, Fyra hörn, Sifferstafett, Lavafältet eller Vallgraven, urvalet av samarbets- och värderingsövningar är oändligt och kan anpassas efter behoven i er grupp. Genom att beskriva vad just er grupp behöver, kan vi ordna ett pass som uppfyller detta. Kanske är ni en ny grupp som behöver lära känna varandra bättre eller en grupp som hållit ihop länge men som i dagsläget är splittrad? Samarbetsövningar innebär att gruppen får öva på att samarbeta som ett team i allt ifrån problemlösning till mer fysiska utmaningar, medan värderingsövningar används som verktyg för att diskutera samt reflektera över egna samt samhällets värderingar i olika frågor. Det kan bland annat handla om mobbning, vänskap eller sexualitet.

Längst ute på vår halvö har vi ett högt träd som är ombyggt till ett klätterträd- ett träd med fastsatta klättergrepp. Detta är en utmanande aktivitet, men alla som klättrar gör det på sina egna villkor och väljer själva hur högt de vill ta sig. Det krävs både mod, koordination och vilja för att ta sig upp! Högsta punkten är ungefär 15 meter upp i luften! Innan påbörjad klättring får deltagarna en säkerhetsgenomgång, och den som klättrar är säkrad av en välutbildad instruktör, och sitter fastspänd i en sele medan klättringen genomförs.