Ibland kan det vara svårt att planera en lägerskola, vilka aktiviteter ni vill genomföra och hur tiden ska fördelas.

Det ni behöver fundera på är vad syftet med er klassresa är- alltså varför ni gör den? Är det kanske en nybildad grupp som behöver lära känna varandra, är det en grupp som är splittrad och behöver utveckla sitt samarbete, eller är det kanske en sista resa som gruppen gör tillsammans? Utifrån det kan ni sedan välja något av våra färdiga tema-paket!

  • Lära känna—För nybildade grupper som vill lära känna varandra och ha roligt tillsammans för att kunna skapa en trygg och stabil grupp.
  • Teamet— För grupper som känt varandra ett tag men kanske är splittrade och/eller vill förbättra gruppens sammanhållning.
  • Utmaningen— För grupper och individer som vill utmanas och kanske prova på nya, spännande aktiviteter där både gruppen, men också enskilda individer för möjlighet att utmanas och utvecklas.
  • Ha kul!—För grupper som kanske ska upplösas och vill få ett roligt avslut på sin tid tillsammans!